Keresés ebben a blogban

2020. január 9., csütörtök

Néhány nyugtató ötlet - otthonra és közösségbe

Az utóbbi időben egyre több magatartási, viselkedési zavarral küzdő gyermek kerül a szakemberek látóterébe. A segítő foglalkozású szakemberek - gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, pszichopedagógusok - azonban túl kevesen vannak ahhoz, hogy a napi közösségi tevékenységekben is részt tudjanak venni. Az óvodapedagógusok és tanítók így sajnos nehéz helyzetben vannak: egyszerre kell irányítaniuk, vezetniük egy csoportot, miközben az önhibáján kívül problémákkal küzdő gyermeken is igyekeznek segíteni. 
Az alábbi tippek nem mindenhatóak, de segíthetnek megfékezni egy dührohamot, egy veszekedést vagy egyszerűen csak visszatéríteni a gyereket a helyes ösvényre.

1. A legnehezebb feladat a szülőknek és nevelőknek: maradjunk nyugodtak. A kiabálás semmit sem segít ebben a helyzetben. Próbáljuk higgadtan és barátságosan megkérdezni, mi a gond. Sokszor már ez is segít mérsékelni a hangerőt.

2. Próbáljunk közelebb kerülni hozzá. Nem arra kell gondolni, hogy öleljünk meg egy csapkodó, rúgkapáló gyereket, hanem arra, hogy megkérdezzük, megsimíthatjuk-e a fejét, leülhetünk-e mellé, vagy megmondjuk neki, hogy nem szeretnénk, ha baja esne. A testi érintés hatása szinte mindig megmutatkozik.

3. Kérdezzünk: ha a gyerek olyat csinál, amit nem szabad, akkor ne adjunk direkt utasítást. Kérdezzük, meg, hogy emlékszel még a szabályra? Pl. emlékszel, mit csinálunk játék után? Megvárjuk, míg elmondja, aztán kérjük meg, hogy segítsen rendet rakni. A tiszta, világos, mindenkire vonatkozó szabályok betartása és betartatása nélkülözhetetlen a nyugodt csoportlégkör szempontjából.

4. Formáljuk át mondatainkat: ne utasítsuk azonnal a gyereket. Például: ne beszélj hangosan! felszólítás helyett kérdezzük meg, hogy tudnál kicsit halkabban beszélni? Ugyanaz a cél, mégis teljesen más hatást kelt, mint egy emelt hangú felszólítás. Ha kérünk valamit, pontosan fogalmazzunk. Pl, ne azt mondjuk, hogy tedd már le, hanem azt, hogy kérlek, ne játssz a villával. 

5. Próbáljunk pozitívumot keresni és dicsérni: látom, megtaláltad, a .... játékot. Örülök, hogy megvan, és vigyáztál rá, de kérlek, tedd le, hogy legyen időnk ....-ra. Vagy: elhiszem, hogy dühös vagy, de ne ütéssel mutasd meg. Sokkal jobb, ha elmeséled. Leülhetek melléd?

Talán el sem hisszük, mennyi mindent lehet szavainkkal építeni és rombolni. Ezek az ötletek, apróságok segíthetnek szinte észrevétlenül jobb, nyugodtabb légkört kialakítani mind otthon, mind a közösségben.

Ha tetszett ez a bejegyzés és szívesen olvasnál hasonló tartalmakról, kérlek, lájkold oldalunkat és oszd meg posztjainkat.


https://www.facebook.com/mindennapifejlesztes/

2020. január 7., kedd

Nyomós indok

Lassan közeledik a beiskolázási halasztási kérelmek beadási határideje. A kérelmek alátámasztásául szolgáló indokoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, amelyek segíthetik a kérvény pozitív elbírálását. Ebben a posztban ehhez szeretnék segítséget nyújtani.

Figyelmi funkciókra vonatkozó indokok:

- tartós figyelemkoncentrációra nem képes.
- figyelme  folyamatosan csapongó, kizárólag az őt érdeklő témák, játékok kötik le.
- feladatait félbehagyja, feladathelyzetből kilép.
- folyamatos felnőtt irányítást igényel.
- nehezen sajátít el verseket, mondókákat (memoritert).
- ritmusérzéke fejletlen.
- sorrendet nem képes betartani / folytatni.
- a monoton feladatokban nem kitartó.

Dominanciára vonatkozó indokok:

- az alapvető irányokat, viszonyszavakat nem ismeri / bizonytalanul ismeri.
- saját testrészeit nem ismeri / részben ismeri / összekeveri.
- a jobb és bal oldal megkülönböztetésére még nem képes.
- síkban nem tud tájékozódni.

Értelmi fejlettségre vonatkozó indokok:

- az alapvető formákat nem ismeri fel.
- nem tud számképet mennyiséggel egyeztetni.
- nem ismeri / nem értelmezi a több-kevesebb- ugyanannyi fogalmát.
- a mechanikus számolással nehézségei vannak.
- szókincse szegényes /átlag alatti.
- főfogalom alá nem tud konkrétumot rendelni.
- az időre vonatkozó viszonyszavakat nem ismeri / összekeveri (évszakok, hónapok, napok, napszakok).
- nem ismeri fel az ok-okozati viszonyokat.
- beszéde fejletlen, nehezen érthető, tőmondatokat használ.

Egyéb, magatartásra, kommunikációs készségre vonatkozó indokok:

- kiegyensúlyozatlan, nehezen alkalmazkodik.
- a szabályokat nem képes betartani, követni.
- nehezen viseli a változást.
- indulatait nem képes fékezni, agresszív társaival, nevelőivel szemben.
- szívesebben játszik egyedül, mint társaival.
- nehezen kezeli a váratlan helyzeteket / hevesen reagál váratlan helyzetekben.

Egyéb, iskolai tevékenységekhez szükséges készségekre vonatkozó indokok:

- finommotorikus készségei fejletlenek, nem tud cipőfűzőt kötni, gombolni.
- ceruzafogása markoló / szabálytalan.
- rajzolás közben írásnyomatéka gyenge / túlzott.
- vonalhatárokat nem képes betartani.
- vonalvezetése reszketeg.
- egyensúlyozást igénylő gyakorlatoknál bizonytalan
- mozgása nem harmonikus.
- gyakran elesik, megbotlik.


Ha tetszett ez a bejegyzés és szívesen olvasnál hasonló tartalmakról, kérlek, lájkold oldalunkat és oszd meg posztjainkat.https://www.facebook.com/mindennapifejlesztes/