Keresés ebben a blogban

2017. június 9., péntek

A szerialitás fejlesztése: III. rész

A sorozat eddigi részeiben már olvashattatok a vizuális sorrendiségről és a motoros szerialitásról. 

A sorrend fontosságáról szóló posztok utolsó részének témája az auditív szerialitás.

Azt a képességet, amelynek segítségével a gyermek hangokra tud bontani szavakat, fel tudja idézni a hallott szavakat, szótagokat és ezeket többször, ritmikusan ismételni tudja, auditív szerialitásnak nevezzük. A beszédértési nehézségek több tünetben megnyilvánulhatnak:

 • szócserék
 • szótagcserék és - tévesztések
 • megtöbbszörözi a toldalékokat
 • sorozatosan elhagyja a toldalékokat
 • nem követi a mesét
 • nehezen tanul verset, mondókát
 • nem tud ritmikusan tapsolni (túl gyors vagy lassú ütem, változó tempó)
 • hallott történetet nehezen mond vissza
 • szókincse szegényes
Az auditív szerialitást és figyelmet egyidejűleg kiválóan, játékos formában lehet fejleszteni. Néhány játékötlet a foglalkozásokhoz:
 1. üljünk a tükör elé és mondjunk hangokat. Ügyeljünk rá, hogy megfelelő hosszan és tisztán ejtsük ki őket.
 2. mondókákat, versikéket kísérjünk tapssal, ritmikus mozgással. Próbáljunk olyat választani, amely többféle mozgást igényel (pl.: Ha jó a kedved...).
 3. hallgassunk állathangokat és találjuk ki, milyen állathoz tartoznak. Ez a videó háziállatok hangját tartalmazza. Ügyesebb gyerekek madárdalt is hallgathatnak, ez a videó bizony felnőtteknek is feladja a leckét. Javaslom, hogy egyszerre ne hallgassunk 5 különböző hangnál többet, ha ezeket már megbízhatóan felismeri, akkor lépjünk szintet. Hallgathatunk különböző hangszereket is.
 4. mondjunk egyszerű, de hasonló hangzású szavakat: bab/pap, olló/holló, toboz/doboz, kenyér/tenyér, szál/száll, stb. Kérjük meg, magyarázza el, melyik micsoda. Játszhatjuk képekkel is, ekkor nem szabad kimondania az adott szót, csak mutasson rá a képek között.
 5. utánozzuk vadállatok mozgását és hangját. Kérjük, hogy ha megismerte az állat mozgását, adjon ki olyan hangot. Pl., ha cammogunk, mint egy medve, akkor ő dörmögjön, ha békává változunk, akkor brekegjen.
 6. változzunk robottá és csak szótagolva beszéljünk.
 7. játszunk szóláncot. Érdemes egy adott témakörön belül haladni (így a szókincs is bővíthető) és mindig megismételni a már elhangzott szavakat.
 8. papagájkodjunk! Ismételjünk szó-, hang-, számsorokat. Elvárható teljesítmény, hogy a gyerek kb. annyit meg tudjon ismételni, ahány éves. Ha ettől kevesebb, akkor álljunk meg és csak néhány foglalkozásnyi gyakorlás után lépjünk előrébb.
 9. ne maradjon ki az esti mese! Meseolvasás után néhány mondatban beszéljük meg, miről volt szó, így egy idő után jobban megragadják a részletek. 
 10. találja meg a kakukktojást különböző szavak között. Magyarázza meg, miért azt választotta (halmazalkotásra és szókincsbővítésre kiváló feladat).
Az auditív szerialitás fejlesztése a legkevésbé látványos terület a másik két rész mellett, ugyanakkor néhány hét célzott gyakorlás után észrevehetjük, hogy a gyerek kifejezésmódja finomodott, szókincse észrevehetően bővült, figyelmesebb, javul tagolási készsége, ügyesebben tapsol....


Ha tetszett ez a bejegyzés és szívesen olvasnál még hasonló témákról, kérlek, lájkold facebook oldalunkat és oszd meg posztjainkat.


https://www.facebook.com/mindennapifejlesztes/

2017. június 4., vasárnap

A testközépvonal fontossága II. rész

Ebben a posztban már olvashattál a testközépvonal fontosságáról, milyen figyelmeztető jelek utalhatnak rá, hogy valamilyen zavar támad a két agyfélteke együttműködésében.


A mostani posztban csupa olyan dolgot szeretnék megosztani veletek, amelyek a testközépvonal átlépését szolgálják, ezáltal fejlesztik a koordinációt, javítják a figyelmi funkciókat és rendezettebbé válik a mozgás. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mozgás milyen hatással van életünkre; így van ez testközépvonalat érintő feladatok esetében is. 


 • Kérjük meg a gyermeket,  lehajlásnál érintse meg váltott kézzel a jobb, majd a bal bokáját.
 • Lehajlásnál érintse meg váltott könyökkel felváltva a térdeit.
 • Álljon egyenesen és húzza fel térdeit váltva a könyökéhez.
 • Álljon egyenesen, keze csípőn és keresztezze egymás előtt lábait.
 • Álljon egyenesen és végezzen kaszáló mozdulatokat kezeivel.

Nézzünk játékosabb formájú gyakorlatokat is:

 • rajzoljon szivárványt egy nagy lapra.
 • rajzoljon végtelen jelet, majd tologasson rajta autókat.
 • helyezzünk babzsákokat (köröket, mintákat, jeleket stb.) a földre úgy, hogy csak keresztezve tudjon haladni.
 • ültessük fel gördeszkára (görgőre) és hajtsa magát a kezével, de először csak az egyik, majd a másik oldalon.
 • adjunk gumiszalagot (centit, szalagot, stb.) a kezébe és feje fölött húzza egyik oldalról a másikra.
 • sepregessen, törölgessen!:)
 • tapsoljunk mondókákra keresztező irányban.
 • fektessük fel fitballra, majd próbáljon apróbb tárgyakat csoportosítani.
 • játszunk bábszínházat: mozogjunk, mintha marionett figurák lennénk.
 • zenére, énekre tapsoljunk egyik, majd másik oldalon.
 
Jó játékot kívánok mindenkinek!

Ha tetszett ez a bejegyzés és szívesen olvasnál még hasonló témákról, kérlek, lájkold facebook oldalunkat és oszd meg posztjainkat.

https://www.facebook.com/mindennapifejlesztes/

Forrás: http://ilslearningcorner.com/2015-11-why-crossing-the-midline-activities-helped-this-child-listen-to-his-teacher/
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=crossing%20the%20midline%20activities&rs=rs&eq=&etslf=1702&term_meta[]=crossing%20the%20midline%20activities%7Crecentsearch%7Cundefined
http://www.gyermekmozgasfejlesztes.hu/content/keresztez%C5%91-mozg%C3%A1sok